گواهی نامه تائیدیه حین ساخت سرسره های پارک آبی برای اولین بار در ایران
گواهی نامه تائیدیه حین ساخت سرسره های پارک آبی برای اولین بار در ایران
دستاوردی بزرگ برای سهند فن اور : به عنوان اولین و تنها شرکت در ایران موفق به اخذ گواهینامه تائیدیه حین ساخت تولید تجهیزات سرسره های پارک آبی گردید
گواهی نامه تائیدیه حین ساخت سرسره های پارک آبی برای اولین بار در ایران
اخذ گواهینامه کیفیت و استاندارد ایران توسط مجموعه آبی آبسار اصفهان
افتخری دیگر برای سهند فن آور : اخذ گواهینامه استاندارد و کیفیت ایران مجموعه آبی آبسار اصفهان
گواهی نامه تائیدیه حین ساخت سرسره های پارک آبی برای اولین بار در ایران
کانال سهند فن آور در آپارات
http://www.aparat.com/sahandfanavar ویدئوهای مربوط به سرسره ها را در کانال سهند فن آور در آپارات مشاهده فرمائید
گواهی نامه تائیدیه حین ساخت سرسره های پارک آبی برای اولین بار در ایران
استاندارد سرسره های موج های خروشان مشهد
دریافت استاندارد سرسره های موج های خروشان مشهد مهر تائیدی بر کیفیت و ایمنی بالای محصولات سهند فن آور