محصولات بخش کودکان سهند فن آور شامل سرسره ، آب بازی ، مجسمه های آبی و .... می باشد .

در بخش کودکان می توان از چند محصول استفاده کرد و به صورت یک مجموعه بازی متشکل از سرسره و اسباب بازی های آبی جهت استفاده کودکان بهره گرفت . که در این شرکت به صورت سرسره های تکی به شکل حیوانات

از جمله خرگوش 

سرسره آبی کودکان


یا به شکل ساده مثل سرسره نیم گرد 

سرسره آبی کودکان


یا به صورت ترکیبی و مجموعه ساخته می شود 

سرسره آبی تولید سرسره آبیو اسباب بازی های آبی که شور و نشاط را برای کودکان به ارمغان می آورد شامل 

1-رینگ آب پاش

سرسره آبی

2- دوش شرک

تولید سرسره آبی


3-تفنگ آب پاش

 

سرسره آبی کودکان پارک آبی


4-سطل آب ریز

طراحی پارک آبیساخت سرسره آبی


5- پروانه دوش

طراحی پارک آبی


6-صخره نوردی در آب 


7-پیانو موزیکال  که به شکل رقص با آب و نواختن موسیقی با قطع کردن آب می باشد .

سرسره آبی کودکان


8- قارچ 

ساخت پارک آبی