طراحی و تولید انواع مخازن فایبرگلاس در مصارف مختلف صنعتی و خانگی
ایزولاسیون و لاینینگ مخازن فایبرگلاس


ایزولاسیون و لاینینگ
لاینینگ مخازن        ایزولاسیون مخازن

مخازن آب

مخزن آب     مخزن فایبرگلاس