تلفن :  03133222643       موبایل :   09133118110   - 09128079481        فکس :  03133222642

 shahbazi@sahandfa.com     sharifi@sahandfa.com         ایمیل فنی مهندسی   :    sahand.fanavar@yahoo.com  : ایمیل 
  


 

 facebook: sahand.fanavar        You tube: Sahandfanavar sharifi        Sahandfanavar       اینستاگرام :  @sahandfanavarتلگرام : 

 


اصفهان خ امام خمینی شهرک رسالت حدفاصل رسالت 3 و کیانپارس مجتمع تجاری اداری آفتاب طبقه 1 واحد3   آدرس :