سرسره های دو نفره به 4 بخش تقسیم می شود 

1- سرسره تونلی 140 

سرسره های تونلی با ابعاد قطر داخلی 140 سانتی متر و نحوه استفاده از آن با تیوپ می باشد.

پارک آبی


2 - سرسره روباز 140

سرسره های روباز با عرض 140 و ارتفاع 100 سانتی متر که به صورت روباز و با استفاده از تیوپ مورد استفاده قرار می گیرد 


سرسره آبی3- سرسره ترکیبی روباز و تونلی 

بسته به نوع طراحی می توان از ترکیب کردن سرسره های روباز و تونلی دو نفره سرسره ترکیبی روباز تونلی تولید و استفاده کرد 

ساخت سرسره آبی

 
4- سرسره آبی مستر بلستر

سرسره مستر بلستر علاوه بر حرکت اسپیرال و مستقیم دارای حرکت نوسانی به سمت بالا و پایین می باشد و این ویژگی هیجان فوق العاده به این سرسره می دهد 

 تولید سرسره آبی