سرسره سقوط آزاد یکی از پر هیجان ترین سرسره روز دنیا می باشد که در سه نوع تولید می شود 

 ویدئوهای سرسره سقوط آزاد در انتهای صفحه را مشاهده فرمایید 

 

1- سرسره سقوط آزاد تونلی 
که در آن کاربر یک سقوط با سرعت بالا در یک تونل را تجربه می کند 

سرسره آبی


2- سرسره سقوط آزاد روباز 
که با توجه به روباز بودن آن تجربه سقوط برای کاربر بسیار مهیج خواهد بود

سرسره آبی سقوط آزاد 


3-سرسره سقوط آزاد به همراه لوپ 
که این سرسره هیجانی چند بار بیشتر از سقوط آزادهای دیگر دارد، چون کاربر پس از سقوط از ارتفاع مشخص تا نزدیک زمین ، دوباره با نوجه به سرعت به دست آمده از سقوط به ارتفاع بالا برگشته و با سرعت زیاد دوباره به محل خروج نزدیک می شود و تجربه 2 سقوط را در یک سرسره لمس میکند 

تجهیزات پارک آبیتجهیز سرسره آبی