سرسره های چهار نفره د رخارح از کشور به سرسره های فامیلی معروف هستند که در سهند فن آور به 3 شکل تولید می گردند 

1-سرسره اسپیرال 4 نفره تونلی با قطر دهنه 2/80 سانتی متر 
2-سرسره اسپیرال 4 نفره روباز با قطر دهنه 2/80  و  1/40 سانتی متر
3-معروفترین سرسره 4 نفره با حجم بالا با نام سرسره تورنادو که تجربه سفر با یک طوفان را به شما می دهد 
تولید سرسره آبیطراحی سرسره آبیسرسره آبی