استانداردهای پارک آبی :
با توجه به این که در هر کشور ضوابط و استانداردهای همان کشور در اصول طراحی مدنظر قرار می گیرد در ایران نیز به همین رویه     می باشد. استانداردهای پارک آبی بر اساس محیط و فضاهای آن به 3 دسته تقسیم می گردد.
بخش اول:
اصول معماری و استانداردهای طراحی سازه جهت ساختمان سازی وابنیه  پارک آبی
بخش دوم:
استانداردهای لازم جهت فضای داخل پارک که می بایست بر اساس استاداردهای اماکن ورزشی و تفریحی زیر نظر سازمان تربیت بدنی رعایت گردد.
بخش سوم 
که بسیار حائز اهمیت است استانداردهای تدوین شده در این بخش از استانداردهای اجباری سازمان ملی استاندارد ایران که مهمترین آنها استاندارد 14231 و 14232 می باشد که به طور بخصوص به جهت سرسره ها و وسایل تفریحی پارک آبی تدوین گردیده است.
این شرکت افتخار این را دارد که بعنوان تنها دارنده استاندارد طراحی ساخت پارک های آبی در ایران فعالیت نماید.
اصول طراحی :
جهت طراحی یک پارک پس از موقعیت سنجی محل و شرایط مورد نیاز منطقه جهت نیازهای مجموعه مورد طراحی و خواست کارفرما, براساس استانداردهای لازم در این خصوص پارک طراحی می گردد که طراحی آن به دو دسته تقسیم می شود.
بخش اول طراحی معماری پارک بخش دوم طراحی سرسره ها و امکانات تفریحی پارک که در بخش دوم کلیه طراحی ها بر اساس استانداردهای لازم اجرا, طراحی و پس از تأیید کارشناسان سازمان بازرسی استاندارد قابلیت اجرا دارند. از همین رو امکانات تفریحی بر اساس دانش و اصول طراحی بخصوص مورد بازبینی قرار خواهد گرفت  که نشان دهنده اینست که هر شخصی یا اشخاصی امکان طراحی وسایل تفریحی آن را ندارند.
لازم به توضیح است شرکت سهندفن آور تنها دارنده نشان استاندارد سازمان ملی ایران در خصوص طراحی و ساخت پارک آبی این امکان را فراهم آورده تا با بهره گیری از دانش روز و هرمی سازی آن کلیه مراحل طراحی را بر اساس استانداردهای آن در اختیار کارفرما قرار دهد.
هزینه های ساخت پارک آبی :
با توجه به تنوع محصولات تفریحی پارک آبی و متراژهای مختلف امکان اعلام هزینه های پارک به طور مختصر قابل تخمین نیست و معمولاً این شرکت پس از گرفتن اطلاعات اولیه از کارفرما و تهیه نقشه اولیه برآوردی بابت نقشه اولیه طراحی شده به کارفرما ارائه     می دهد که به صورت کاملاً مشخص اجزا پارک آبی مشخص و هزینه ها به صورت سرفصل کاملاً ملموس و قابل برنامه ریزی می باشد.
مراحل ساخت پارک آبی :
همانند تمامی پروژه ها پس از تهیه نقشه های آن عملیات اجرایی آن شروع و در طول ساخت آن شرکت های بازرسی استاندارد نظارت کامل دارند و در نهایت پس از راه اندازی آن و تائید اداره استاندارد پارک قابیلت بهره برداری برای عموم را دارد.
شرکت سهندفن آور به عنوان بزرگترین شرکت در زمینه طراحی و ساخت پارک آبی و تولید سرسره های پارک آبی دارای تجربه ای بسیار قوی در این زمینه می باشد.
بزرگترین پروژه های انجام شده در ایران که توسط این شرکت انجام گرفته که دارای استاندارد سازمان ملی ایران می باشد به شرح زیر است که در تمامی پروژه های فوق سرسره های مهیج مانند سقوط آزاد و.... به طور کامل از طراحی تا اخذ استاندارد توسط شرکت سهندفن آور انجام گرفته است.
1- پارک آبی موجهای خروشان بخش بانوان با ارتفاع 24 متر دارای 17 عدد سرسره مهیج که در سال 94 پس از اخذ استاندارد شروع به بهره برداری نموده است.
2- پارک آبی آبسار اصفهان با مساحت 10 هزار مترمربع به عنوان یکی از مجهزترین پارک های آبی ایران که در سال 95 پس از اخذ استاندارد شروع به بهره برداری نموده است.
3- پارک آبی بصره در کشور عراق که ابتدای سال 1396 شروع به بهره برداری نموده است.
4- پارک آبی موج باران یزد که پس از اخذ مجوز استاندارد در سال 1395 شروع به بهره برداری نموده است.
5- پارک آبی رفسنجان که پس از اخذ مجوز استاندارد در سال 1395 شروع به بهره برداری نموده است.
6- تجهیز پارک آبی دهکده آبی پارس به 2 عدد سقوط آزاد در سال 1394 
7- تجهیز مجموعه ایرانیان سرعین به 6 عدد سرسره
پروژه های دیگر به صورت سرفصل در گالری شرکت موجود می باشد. 

طراحی و ساخت پارک آبی