پارک آبی نشاط رفسنجان با زیربنای هفت هزار متر مربع به عنوان تنها پارک آبی جنوب شرقی ایران مطرح است که دارای امکانات کامل یک مجموعه جذاب در رفسنجان در حال کار می باشد.مجموعه فوق دارای 11 سرسره می باشد که هفت سرسره مربوط به بزرگسالان و 4 سرسره مربوط به کودکان می باشد.
 
سرسره آبی
سرسره های فوق به شرح ذیل است:
1 – سرسره دو نفره موج (یو) که یکی از مهیج ترین سرسره های دو نفره می باشد و با ارتفاع 
10 متر تجربه ای بی نظیر از هیجان را در اختیار کاربران قرار می دهد.
 
 
 
 
سرسره آبی رفسنجان
 
 
 
2 -  سرسره دو نفره روباز که بصورت گردشی از بلند ترین بخش پارک با ارتفاع 14 متر بر فراز تمامی سرسره ها گردشی انجام می دهد.
 
 
ساحت پارک آبی
 
 
3 – سرسره تونلی یک نفره
 
 
ساخت پارک آبی در اصفهان
 
 
4 – سرسره تونلی دونفره
 
 سرسره  آبی دونفره
 
 
 
5 – سرسره چاله فضایی یک نفره
 
 سرسره چاله فضایی
 
 
6 – سرسره سقوط آزاد با ارتفاع سقوط 11 متر
 
 
 سرسره سقوط آزاد
 
 
7 -  سرسره سرعتی 2 لاینه که جهت استفاده با سرعت بالا برای دونفر در کنار هم می باشد.
 
 سرسره آبی
 
 
مجموعه بازی کودکان شامل انواع سرسره ها و تفریحات آبی
 
 
 
 ساخت پارک آبی
 
 
تمامی امکانات پارک فوق توسط شرکت سهند فن آور طراحی و ساخت پارک آبی و نصب گردیده و مجموعه فوق یک سال می باشد که پس از اخذ استاندارد در حال بهره برداری می باشد.