پارک آبی فوق در زمینی مساحتی حدودا" 2500 متر مربع در 3 طبقه بازیربنایی معادل ده هزار متر مربع مجموعه فوق دارای 9 سرسره می باشد که دارای 7 سرسره بزرگ و 2 سرسره کودکان  می باشد.
 
 
سرسره های مجموعه به شرح ذیل می باشد.
 
ساخت پارک آبی

شماره 1: سرسره سقوط آزاد
 
 
سرسره آبی
 
 
شماره 2: سرسره چاله فضایی 
طراحی پارک آبی
 
 
 
 
شماره 3 : سرسره موج (u)
 
 
سرسره یو
 
 
شماره 4: سرسره تونلی دو نفره
 
ساخت پارک آبی 
 
شماره 5: سرسره یک نفره تونل چرخشی
 
 
موج آبی 
 
 
شماره 6: سرسره روباز چرخشی یک نفره 
 
 ساخت سرسره آبی
 
 
شماره 7: سرسره سرعتی یک نفره روباز
 
 ساخت سرسره آبی
 
 
 
مجموعه کودکان به همراه اسباب بازی های آبی و سرسره های کودکان
 
 پارک آبی
 
 
مجموعه فوق از طراحی وساخت تا اخذ استاندارد توسط شرکت سهند فن آور انجام گرفته است و در بهمن ماه 95 پس از اخذ استاندارد درحال بهره برداری می باشد.
طراحی و ساخت پارک آبی