پارک آبی موج باران یزد
مجموعه پارک آبی باران یزد در حال حاضر تنها پارک آبی استان یزد می باشدکه در مسافتی حدودا" پنج هزار متر مربع احداث گردیده است و دارای کلیه امکانات پارک آبی مجهز می باشد که دارای 13 سرسره می باشد که 9 سرسره مربوط به بخش بزرگسالان و 4 سرسره مربوط به کودکان می باشد.
سرسره های مجومه فوق به شرح ذیل است
1 – سرسره سقوط آزاد 
 
 پارک آبی 
 
 
2 – سرسره موج (یو)
 
 
 
 
3 - سرسره مستربلستر2 نفره 
 
 
 
 
 
4 – سرسره روباز یک نفره سرعتی 
 
 
 
 
 
5 – سرسره تونلی یک نفره
 
 
 
 
 
 
6- سرسره تونلی دو نفره
 
 
 
7- سرسره روباز یک نفره گردشی
 
 
 
 
 
 
 
 
8 – سرسره چاله فضایی
 
 
 
 
9- سرسره دو لاینه سرعتی برای استفاده دونفردرکنار هم
 
 
 
 
 
 
 
مجموعه کودکان دارای 4 سرسره و اسباب بازی های آبی
 
 
 
 
کلیه امکانات پارک فوق توسط شرکت سهند فن آور طراحی و تولید گردیده است و پس از اخذ مجوز استاندارد بیش از یکسال می باشد که درحال بهره برداری است.