از دیگر خدمات که توسط این شرکت ارائه می گردد تجهیز پارک آبی فعال به امکانات به روز می باشد. باتوجه به پیشرفت دستگاهها ی تفریحی پارک آبی بطور مداوم در سطح جهنی از همین رو تقاضای مردم برای امکانات به روز از مجموعه ها سبب می گردد که پارکهای درحال بهره برداری لزوم به روز نمودن یا اضافه نمودن دستگاههای تفریحی جدید را احساس می نماید.
از همین رو این شرکت وارد عمل شده و به پارکهای آبی دهکده آبی پارس تهران و آب و تاب قم بعنوان یک پارک آبی پیشرفته و مجهز در سال گذشته افتتاح گردیده است و با توجه به نیاز به جلب مشتریان بیشتر این شرکت سرسره ی با عنوان سرسره مستربلستر با طول 170 متر کمتر از ارتفاع 15 متری در مجموعه فوق نصب نموده است.
پارک آبی پارس واقع در تهران بعنوان یک پارک بسیار جذاب و مجهز در 6 سال پیش افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که در سال گذشته باتوجه به نیاز بروزنمودن مجموعه ، این شرکت وارد عمل گردید ومجموعه فوق رامجهز به 2  سقوط آزاد نمود که سقوط آزادهای فوق یکی بصورت روباز و 
 
 
 
دومی بصورت لوپ دار به شکل عمودی اجرا گردیده که تجربه هیجان بسیار را برای کاربر فراهم  می نماید.
از دیگر خدمات این شرکت تجهیز استخرهای عمومی به سرسره های آبی جهت ارائه خدمات بشتر به مشتریان استخرها می باشد که این شرکت افتخار دارد در 14 استان کشور تعداد حدودا" 50 عدد سرسره نصب نمودهاست که شاخص و اهم آنها به شرح ذیل ارائه می گردد.
مجموعه استخر اشکان کرمان
مجموعه فوق مجهز به یک چاله فضایی ، یک سرسره تونلی سرعتی و یک سرسره روباز یک نفره مستربلستر گردید.
مجموعه استخر کوثر شیراز
مجموعه فوق مجهز به 2 عدد سرسره یک نفره تونلی و یک چاله فضایی گردید.
مجموعه استخر مرودشت
مجموعه فوق مجهز به یک عدد چاله فضایی گردید 
 
 
مجموعه استخرنظری کابل درکشور افغانستان
که منجر به 2 عدد سرسره گردید
مجموعه هتل های کراسنادوس در بند کراسنادوس کشور ترکمنستان که هتل فوق مجهز به 2 عدد سرسره گردید. و بسیاری مجموعه ی دیگر که کلیه مجموعه های فوق دارای استاندارد بهره برداری می باشد
طراحی پارک آبی