پارک فوق در مساحت 4 هزار متر احداث گردیده که دارای 2 فاز می باشد . در فاز اول تعداد 7 سرسره از آن افتتاح و در حال حاضر 10 ماه از بهره برداری آن سپری شده است . کلیه تجهیزات پارک آبی فوق با مجوز صادرات اداره استاندارد به کشور مقصد ارسال گردیده و تماما" از محصولات شرکت سهند فن آور می باشد.
سرسره های مجموعه فوق در از اول به شرح ذیل می باشد.
1- سرسره چاله فضایی 
پارک آبی
 
2- سرسره روباز سرعتی یک نفره
 
 
 
 
3- سرسره تونلی یک نفره چرخشی
 
 
 
4- سرسره روباز یک نفره گردشی
 
 
 
 
 
 
5- سرسره یک نفره تونلی گردشی
 
 
6- سرسره دونفره مستربلستر